ویرایش جدید سایت جمعیت مامایی استان اصفهان
Header
ماماهای عزیز مقاله ها و کتاب های خود را میتوانید از طریق سایت جمعیت معرفی کنید

بایگانی نویسنده: Midwife

جلسه رؤسای محترم انجمن های علمی و هیئت مدیره محترم سازمان نظام پزشکی

استان اصفهان با جناب آقای دکتر زالی، رئیس کل محترم نظام پزشکی کشور در روز

جمعه مورخ ۱/۹/۱۳۹۲ در ساختمان سازمان نظام پزشکی استان اصفهان برگزار گردید.

(ادامه…)

بیست و پنجمین دوره کلاس های آمادگی برای زایمان، از تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۲ آغاز گردید و مانند همیشه با استقبال فوق العاده همکاران مواجه گردید.