ویرایش جدید سایت جمعیت مامایی استان اصفهان
Header
ماماهای عزیز مقاله ها و کتاب های خود را میتوانید از طریق سایت جمعیت معرفی کنید

اساسنامه

بسمه تعالی

فصل اول: کلیات و اهداف

 • ماده ۱: نام جمعیت:
  نام جمعیت: جمعیت مامایی ایران
  در این اساسنامه , جمعیت مامایی, انجمنی است علمیی, تخصصی, پژوهشی , غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا جمعیت نامیده می شود..
  تبصره: ماما در این اساسنامه , به فردی اطلاق می شود که در رشته مامایی تحصیل کرده و مورد تایید مرجع رسمی کشور باشد.

 • ماده ۲:محل جمعیت :
  مرکز اصلی جمعیت , واقع در شهر تهران , خیابان نصرت شرقی, درب جنوبی بیمارستان امام خمینی , کوچه یوسف, پلاک ۳۷, می باشد. جمعیت در صورت لزوم می تواند در سایر شهر های کشور شعبه , دفتر یا نمایندگی دایر کند.

 • ماده۳: تابعیت: 
  جمعیت, تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن ملتزم به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند و حق فعالیت علیه نظام را نخواهند داشت .

 • ماده ۴: مدت فعا لیت :
  جمعیت از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

 • ماده ۵: اهداف جمعیت: 
  الف- تلاش پیگیر در جهت تامین نیازهای بهداشتی- درمانی و آموزشی جامعه با بهره گیری از نظرات متخصصین مربوطه در زمینه های برنامه ریزی مدیریت, آموزش, درمان و بهداشت.
  ب‌- تلاش در راه ارتقای آموزشی و تخصصی و علمی مامایی به منظور ارائه بهتر خدمات مامایی به مستضعفین و محرومین در جهت استقلال و سیادت و خودکفایی جمهوری اسلامی ایران.
  ج‌- تلاش در جهت ارتباط و انسجام هر چه بیشتر ماماهای کشور.
  د‌- شرکت در برنامه ریزی و تحقیق در امور مامایی در زمینه های آموزشی, درمانی, تنظیم خانواده, بهبود نسل و حفظ سلامتی مادر, جنین, نوزاد و کودک و همچنین بررسی و تحقیق و پیشنهاد برنامه ریزی در زمینه های اجتماعی, اقتصادی, تربیتی, مذهبی و حقوقی در ارتباط با مسایل مامایی و مادر و کودک زیر نظر دولت و ارائه همکاریهای علمی لازم.
  ه‌- فراهم آوردن زمینه های لازم جهت رفع نیازهای علمی و خدماتی اعضا.
  و‌- کمک به آموزش هر چه بهتر ماماها و ایجاد زمینه های تخصصی تر لازم در قسمتهای مختلف مامایی جهت بهره گیری بیشتر و بهتر از نیروی کار مامایی به منظور ارائه خدمت بهتر به مردم.
  ز- کوشش در راه همگانی کردن خدمات بهداشتی و درمانی مامایی و ایجاد زمینه های همکاری و ایفای نقش مشورتی علمی و …. جمعیت با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی, دانشگاهها , سازمان نظام پزشکی و وزارتخانه ها و موسساتی که به نحوی در پیشبرد و به ثمر رسانیدن اهداف جمعیت موثرند.
  ح‌- ایجاد و حفظ نظام صحیح مامایی (کار دولتی و کار خصوصی)
  ط‌- تلاش در جهت برقراری ارتباط لازم و کافی با ماماها و متخصصان مامایی کشورهای دیگر جهان, به ویژه کشورهای اسلامی, برای دستیابی به علوم و فنون جدید, درمامایی و شناساندن مامایی ایران به آنها و فراهم آوردن زمینه های همکاری متقابل تحت ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران.
  ی- ارتقا شخصیت علمی , آموزشی و درمانی ماماها در سطح جامعه به ویژه گروه پزشکی و تقویت و تحکیم و اعتبار و اسم و عنوان مامایی و نظارت بر کار ماماها و ارزیابی علمی آنان طبق قوانین دولتی و حفظ حقوق ایشان.
  ک- اعلام آمادگی و ایجاد هماهنگی در بین نیروهای مامایی جهت هرگونه همکاری با دولت و مردم در مقاطع حساس و بحرانی نظیر جنگ , زلزله , سیل و …….

 • ماده۶: طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد, پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط, به مرحله اجرا در خواهد آمد.

فصل دوم: شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

 • ماده ۷: شرایط و نحوه عضویت :
  هر ماما که دارای شرایط زیر باشد می تواند با تصویب هیات مدیره به عضویت جمعیت در آید:
  • اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران
  • تبعه ایران
  • پذیرفتن مفاد اساسنامه
  • محروم نبودن از حقوق اجتماعی و وابسته نبودن به سازمانهای ضد مردمی و نیز گروههای ضد انقلاب
  • داشتن حسن شهرت حرفه ای و اخلاقی و اجتماعی
  • داشتن مدرک فوق دیپلم مامایی یا بالاتر به تایید مرجع رسمی کشور ( فقط اعضا پیوسته)
  تبصره ۱: منظور از ماما فردی است که از ابتدا صرفا در رشته مامایی تحصیل کرده است.
  تبصره ۲: کسانی که به صورت کارشناسی ناپیوسته مشغول به تحصیل هستند, با کارت دانشجویی به عنوان فوق دیپلم مامایی شناخته شده و کسانی که در مقطع فوق لیسانس مشغول به تحصیل هستند, با کارت دانشجویی به عنوان لیسانی مامایی شناخته می شوند.
  تبصره ۳: به هنگام عضویت تقاضای کتبی شخص و پر نمودن فرم عضویت الزامی است.

 • ماده ۸: عضویت در جمعیت دارای سه نوع عضو خواهد بود:
  • ۱- اعضای پیوسته که دارای حق رای بوده و اعضای اصلی محسوب می شوند.
  • ۲- اعضای وابسته که در رشته مامایی مشغول به تحصیل هستند(دانشجویان مامایی) یا رشته تخصصی آنها به نحوی با موضوع جمعیت ارتباط دارد.
  • ۳- اعضای افتخاری که از بین ماماها و متخصصین مامایی و دیگر متخصصین پزشکی برجسته ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز هستند و کسانی که به جمعیت, کمکهای مالی قابل توجهی می کنند با پیشنهاد هیات مدیره و مجمع عمومی انتخاب می شوند.
  تبصره ۱: اعضای افتخاری غیر ایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.
  تبصره ۲: فقط اعضا اصلی دارای حق رای و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.

 • ماده ۹: چگونگی خاتمه دادن به عضویت یکی از اعضاء 
  ۱- استعفای هریک از اعضاء بنا بر تمایل شخصی
  ۲- عدول از مندرجات ماده ۷
  ۳- سوء استفاده از نام جمعیت و عضویت آن به تشخیص و رای اکثریت اعضای هیئت مدیره
  ۴- آرای صادره از محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران در باره محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضای جمعیت
  ۵- عدم پرداخت حق عضویت
  ۶- فعالیت سیاسی به نام جمعیت.

فصل سوم: ارکان جمعیت 

 • ماده ۱۰: ارکا ن جمعیت عبارتند از :
  الف- مجمع عمومی
  ب- هیات مدیره: مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر علی البدل ( هیئت مدیره شعبات جمعیت در مراکز استانها ۵ نفر می باشند.)
  ج- بازرسان
  الف- مجمع عمومی

 • ماده ۱۱: مجمع عموی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در جمعیت است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

 • ماده ۱۲: مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج سالی یکبار در شهریور ماه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضا ی پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی رای موافق اکثریت اعضا حاضر ضرورت دارد.
  در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
  مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم کل اعضا پیوسته تشکیل گردد.
  تبصره : دعوت از مجمع عمومی توسط هیئت مدیره حداقل سه هفته قبل از موعد مقرر توسط درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا ارسال دعوتنامه کتبی جهت اعضا با صورت جلسه خواهد بود.

 • ماده ۱۳: وظایف مجمع عمومی عادی شامل:
  ۱- انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرسان
  ۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان
  ۳- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره
  ۴- تعیین خط مشی کلی جمعیت
  ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های جمعیت

 • ماده ۱۴: مجمع عمومی فوق العاده مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.
  ۱- با درخواست هیئت مدیره یا بازرسان
  ۲- با درخواست یک سوم از اعضا جمعیت
  تبصره۱: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی یا با درج در روزنامه کثیر الانتشار بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن توسط هیئت مدیره ( یا توسط بازرسان و با اطلاع هیئت مدیره ) به اطلاع اعضا خواهد رسید.
  تبصره ۲: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
  تبصره ۳: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 • ماده ۱۵: وظایف مجمع عمومی فوق العاده
  ۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
  ۲- بررسی و تصویب انحلال جمعیت
  ۳- عزل هیئت مدیره و تعیین هیئت مدیره جدید در همان جلسه
  تبصره: عزل هیئت مدیره باید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار محمع قرار گیرد.

 • ماده ۱۶: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.
  تبصره: اعضا هیئت رئیسه با اعلام و قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد.
  ب- هیئت مدیره

 • ماده ۱۷- جمعیت دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و سه نفر علی البدل خواهد بود. 
  تبصره ۱: شعبات جمعیت در مرکز استانها توسط هیئتی مرکب از ۵ نفر که از سوی اعضا شعبه انتخاب و یا تصویب هیئت مدیره مرکزی انتصاب می شوند اداره خواهد شد و اعضای این هیئتها طبق دستور العمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود.
  تبصره ۲: جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
  تبصره ۳: اعضا هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکلیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی انتخاب خواهند نمود و حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید.
  تبصره ۴: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و ۹ جلسه متناوب ( حداکثر در یک سال ۵ جلسه) در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
  تبصره ۵: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
  تبصره ۶: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز یک بار تشکیل خواهد داد بنا بر ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
  تبصره ۷: داوطلبین شرکت در هیئت مدیره باید دارای دو شرط زیر باشند:
  الف- مسلمان معتقد
  ب- حداقل ۱۲ ماه عضو جمعیت باشند.

 • ماده ۱۸- مجمع عمومی هیئت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود انتخابات هیئت مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.
  در ضمن تا روی کار آمدن هیئت مدیره جدید هیئت مدیره قبلی موظف به انجام وظایف است.

 • ماده ۱۹- هیئت مدیره نماینده قانونی جمعیت بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:
  - حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
  - رسیدگی به حسابهای جمعیت
  - پرداخت و وصول مطالبات اجرای مصوبات مجمع عمومی
  - افتتاح حساب در بانکها
  - انجام تشریفات قانونی
  - تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم
  - تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان
  - قطع و فصل دعاوی از طریق سازش
  - در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل.
  بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام جمعیت انجام دهد.

پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>