M i d w i f e r y     S o c i e t y
صفحه خانهعضويت در جمعيتاعضا جمعيت تماس با ما
         

 

سايت جمعيت مامايي اصفهان

 

Your browser does not support script

 
درباره ما

در باره ما

بيانيه رئيس هيئت مديره                                                قطعنامه هاي صادره جمعيت مامايي اصفهان

اعضاء هيئت مديره

اسامي

مقطع تحصیلی

محل تحصیل

سال فراغت
از تحصیل

محل کار

شماره تماس

عكس

محبوبه والياني

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1376

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

09133197959

(رئيس هيئت مديره)

منظر پويا

کارشناس

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1364

دفتر کار(زینبیه ایستگاه سلمان)

 

5540099

 

(ععاون  هيئت مديره )

افسانه افقري

کارشناس ارشد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

(خزانه دار   هيئت مديره )

ماه بيگم وفايي

 

کارشناس

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1378

زایشگاه خوراسگان

5211023

 

(  عضو  هيئت مديره)

اکرم آزادی حسيني

 

کارشناس

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

1371

بیمارستان امین

6-4455051

(  عضو  هيئت مديره)

کارشناس

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

لاله خانم شارق

کارشناس

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1367

بیمارستان شهید بهشتی

5-2367001

 

(بازرس )

مهشيد فريد

کارشناس

      (دبير جمعيت)

مهري طلاكش

کارشناس

      (عضو علي البدل)

پروين مير دامادي

کارشناس

      (بازرس غلي البدل)

 

     
خانم مهرانگيز جعفرزاده

کارشناس

      09133149637

 

عضو هيئت مديره نظام پزشكي

 

بيانيه هيئت مديره

مامائي حرفه مقدسي است كه همكاران عزيز ماما با همتي ستودني در عرصه بهداشت ودرمان براي ارتقاء آن تلاش مي نمايند ودر راستاي بهبود كيفيت ارائه خدمات بهداشتي ودرماي وتوسعه سلامت مادران نوزادان وخانواده ها گام بر مي دارند.

جمعيت مامائي استان اصفهان مفتخر است كه با تعداد زيادي عضو حدود(300 نفر عضو )برنامه هايي را براي تقويت فعاليت علمي ومهارتي همكاران عزيز وارتقاء ارائه خدمات بهداشتي مراقبتي درماني به اجرا گذارد و در شناساندن هويت حرفه اي مامايي و نقش ماماها در سيستم بهداشتي درماني كشور تاثير به سزايي بر جا گذارد

اميد است جمعيت مامايي با هدف ارتقا سطح علي وعملي مامايي حمايت حرفه اي و همچنين بهبود كيفيت خدمات ارائه شده توسط ماماها بتواند راهگشا وحامي ماماها بوده وبا ارائه برنامه ها ي آموزشي نشر دست يافته هاي علمي (مقالات كتب.....) كاريابي براي ماماهاي غيرشاغل تسهيلات فرهنگي هنري تفريحي توسه تحقيق وپژوهش در بين ماماهااين تشكل حرفه اي را حفظ وتقويت نمايد.